کردستان، بانه

بانه ، بلوار شهرداری، کوچه شهرداری ، مجتمع تجاری آشتی ، طبقه ی اول ، پلاک 38

تلفن تماس : 08734241770

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

کامران احمدی مدیریت فروشگاه کاشانه

کامران احمدی

مدیریت فروشگاه آنلاین
شماره تماس : 09185200076
ایمیل : ahmadikamran549@gmail.com

احسان مولودی

مدیر فنی و مشاور فروش
شماره تماس : 09185777805
ایمیل : ehsanmoloudi@gmail.com
اکرم احمدی

امین احمدی

مدیریت فروشگاه حضوری
ایمیل : ahmadiamin5434@gmail.com
فردین اسعدی

فردین اسعدی

مشاور فروش
ایمیل : asadifardin1449@gmail.com